Анонси

Електронне наукове видання, засноване у 2006 р., періодичність – 2 випуски на рік. Включений до переліку наукових фахових видань ВАК України з державного управління. Програмна мета видання: сприяння розвитку галузі науки "Державне управління", обмін досвідом із проблем державного управління та місцевого самоврядування (економічні, правові, політичні, соціологічні, філософські, освітянські, соціальні).

Видання зареєстровано у Міжнародному центрі періодичних видань (м. Париж, Франція) – ISSN 1992–2337.

Статті наукового видання, які згруповані в п’ять розділів, висвітлюють проблемні питання теорії та філософії державного управління, регіонального та галузевого управління, кадрової політики у сфері публічного управління, вивчення світового досвіду державного управління: теорія та практика, соціальних та гуманітарних складових суспільного розвитку.

Електронне наукове видання включено до переліку наукових фахових видань України з державного управління (наказ МОН України від 12 травня 2015 р. № 528).

Випуски видання «Державне будівництво» розміщені на порталі Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського НАН України та на веб-сторінці ХарРІ НАДУ.

Видання індексується в Google Scholar .

З 2017 року видання індексується в міжнародній наукометричній базі Index Copernicus International .